PANCA BAKTI

  1. Kami tunas-tunas imamat, mengakui dengan bangga iman Katolik sebagai pusaka yang suci;
  2. kami tunas-tunas imamat, patuh dan setia kepada Bapa Suci sebagai wakil Yesus Kristus di atas bumi dan kepada pengganti-pengganti-Nya;
  3. kami tunas-tunas imamat, mencintai dengan ikhlas panggilan suci menjadi imam sebagai kehormatan yang tinggi;
  4. kami tunas-tunas imamat, memegang teguh tata tertib dan taat kepada pimpinan, serta senantiasa mengutamakan kepentingan-kepentingan Kristus;
  5. kami tunas-tunas imamat, berjanji setia dan siap sedia berbakti untuk kejayaan Gereja suci dan untuk kesejahteraan tanah air Indonesia.